สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ‘ออมสิน’ ให้กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ‘ออมสิน’ ให้กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสินขยายเวลาสมัคร ‘สินเชื่อ’ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก ‘โควิด-19’ ภายใต้โครงการฯ “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน” เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้! และจะเปิดให้ยื่นกู้ได้ถึงจนกว่าจะเต็มวงเงินสินเชื่อ

ข้อมูลที่ผู้ขอสินเชื่อต้องรู้และเข้าใจก่อนสมัครสินเชื่อครั้งนี้ พร้อมวิธีการลงทะเบียนสินเชื่อผ่านแอป “Mymo” แบบละเอียด

  • 1. เงื่อนไข “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน”

1.1) วงเงินกู้สูงสุดต่อคนไม่เกิน 50,000 บาท

1.2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (อัตราคงที่) กรณีผิดนัด ให้เพิ่มอีก 0.50% ต่อเดือนของเงินต้นเมื่อครบกำหนด

1.3) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรกของแต่ละเดือน (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุดระยะเวลาปลอดหนี้ 3 ปี (30 งวด)

1.4) ไม่ต้องค้ำประกัน

1.5) หนี้จะต้องชำระคืนโดยการตัดบัญชีโดยตรง ผู้กู้ตกลงที่จะหักบัญชีเงินฝากที่กำหนดเพื่อชำระคืน ผู้กู้ต้องฝากเงินมัดจำเข้าบัญชีที่ตกลงกันก่อนวันครบกำหนดชำระ

1.6) เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกว่าวงเงินสินเชื่อจะหมด

  • 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอ “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน”(ออมสิน)

2.1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินของรัฐหรือปิดบัญชีไม่เกิน 3 ปี

2.2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและบุคคลในครัวเรือนอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น การค้า อุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น อายุเกิน 20 ปี ผู้กู้รวมอายุเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี

2.3) บุคคลที่มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้าง ลูกจ้างภาคเอกชน ที่ได้รับค่าจ้างคงที่ อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2.4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19”

2.5) เป็นผู้ที่มีอยู่อาศัยที่ชัดเจน ที่สามารถติดต่อได้

2.6) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของทางธนาคารออมสิน

2.7) ไม่มีรายได้ประจำจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 

 

 

  • 3. วิธีการลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน”

การสมัครสินเชื่อผ่านแอป “MyMo” ของธนาคารออมสินเพื่อเสริมสร้างรากฐานของคุณสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

3.1 ไปที่แอพ “MyMo” เลือกเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก แล้วกดปุ่มสมัคร

3.2 กรอกเลขหลังบัตรประชาชน จากนั้นกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3.3 หน้าจอจะแสดงจำนวนเงินกู้สูงสุดที่สามารถสมัครได้ จากนั้นเลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ
3.4 หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กด ยอมรับ และเลื่อนเพื่ออ่าน ยอมรับการเปิดเผยข้อมูล จนจบหน้า จากนั้นกดตกลงและยืนยัน

3.5 กด เพื่อรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว หลังจากที่ระบบส่งรหัสผ่านไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ป้อนรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวแล้วยืนยัน
3.6 จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งสามารถบันทึก บันทึก และดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทร 1115 ได้ที่ศูนย์ข้อมูลธนาคารออมสิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *