ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว! สินเชื่อ”สร้างงานสร้างอาชีพ” ให้สูงสุดถึง 3 0 0,0 0 0 บ. ต่อคน

ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว! สินเชื่อ”สร้างงานสร้างอาชีพ” ให้สูงสุดถึง 3 0 0,0 0 0 บ. ต่อคน

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” กู้เงิน 50,000-300,000 บาท/คน ดอกเบี้ย 3.99% นาน 5 ปี ไม่มีเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ทาง www.gsb.or.th

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการ “สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” วงเงินรวมทั้งหมด 5 พันล้านบาท

– อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3.99% (ลดอัตราดอกเบี้ย) ตลอดมา ระยะเวลาของสัญญา ชำระคืนสูงสุด 5 ปี ยกเว้นเงื่อนไขการกู้ยืม

– ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

– วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือผู้ค้ำ

– วงเงินกู้ 200,000 – 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน

– ไม่มีค่าธรรมเนียมของสินเชื่อ

-ช่วยมากกว่า 75,000 ครอบครัวที่เดือดร้อน กลับมาทำงานหรือดำเนินธุรกิจได้

 

 

  • รายละเอียด สินเชื่อประกอบด้วย

1) ผู้เริ่มต้น/ผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น ช่างฝีมือ ช่างฝีมือ หรือช่างฝีมือ ที่มีใบประกาศนียบัตรหรือประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอาชีพ วงเงินสินเชื่อต่อสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท

2) ผู้ขับขี่ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ หรือ รถแท็กซี่ประเภทต่างๆ ที่มีใบอนุญาตการขนส่งสาธารณะ วงเงินกู้สำหรับผู้ซื้อรวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการธนาคาร ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

3) ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านค้าส่ง ขายปลีก ร้านขายของที่ระลึก โชฮวย ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนของธุรกิจและเอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 300,000 บาท โดยไม่มีหลักประกัน

  • ช่องทางการติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครลงทะเบียนสินเชื่อแล้ว ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th หรือติดต่อสาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ เพื่อขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน

จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 หรือเมื่อถึงขีดจำกัดโปรแกรม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือโทร 1115 สำหรับ GSB Contact Center

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *