ธ.ก.ส. ออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ 1 0 0 ,0 0 0 บ. ต่อราย

ธ.ก.ส. ออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ 1 0 0 ,0 0 0 บ. ต่อราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง”โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” ให้เกษตรกรหรือครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบสมัครขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ

  • รายละเอียดเงินกู้สำหรับโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ มีดังนี้

วงเงินกู้

– กรณีชำระหนี้นอกระบบสูงสุด 100,000 บาทต่อท่าน

– กรณีสงวนที่ดินทำกิน ไม่เกิน 150,000 บาทต่อคน และผู้กู้ต้องนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองธนาคาร

 

 

อัตราดอกเบี้ยและการชำระหนี้

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี

-ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้

  • สิทธิประโยชน์

– คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาทต่อท่าน

– หากชำระคืนดี จะได้รับเงินคืน 30% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 หากท่านสนใจ โปรดติดต่อธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-5550555

  • ขอขอบคุณ

ข้อมูล : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *