สินเชื่อไทรทอง ธ.ออมสิน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

สินเชื่อไทรทอง ธ.ออมสิน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทางด้านการเงิน ช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะการผ่อนชำระหนี้สินต่างๆ

ทางธนาคารออมสิน ได้เปิดสินเชื่อเงินกู้เพื่อชำระหนี้ต่างๆ ที่มีชื่อว่า สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงความคล่องแคล่วหรือเพื่อไถ่ถอนสินเชื่อจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้ผ่อนคลายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เป็นหลักประกันเงินกู้สำหรับกิจกรรม “กู้ปีนี้ปีนี้ ผ่อนชำระคืนปีหน้า” ไม่ต้องชำระหนี้ 6 เดือนแรก

และการกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน คลายความกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม ในขณะที่เรายังเผชิญสถานการณ์โควิด-19

ในการนี้ สินเชื่อเอนกประสงค์ไทรทอง เงินกู้ที่แปลงทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นเงินสด ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้บ้าน ที่ดิน ไร่นา ฟาร์ม หรืออพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีหลักประกันเป็นหลักประกัน

 

 

วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 25 ปี 6 เดือนแรกไม่มีเงินต้นและดอกเบี้ย งวดที่ 7-24 เดือนละ 5,500 บาทต่อเดือนเท่านั้น และอัตราดอกเบี้ยภายหลัง นั่นคือ MRR (ปัจจุบันคือ MRR ของ GSB 6.245%)

หรืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 4.914% ต่อปี หากผู้กู้ประสงค์จะซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  • ช่องทางติดต่อสอบถาม

-สามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th , facebook : GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

  • ขอขอบคุณ

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *